نویسنده = نسیم فروغی فرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل بازدارندة مشارکت در فعالیت‌های ورزشی بیماران دیابتی شهر ارومیه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-69

نسیم فروغی فرد؛ میرحسن سید عامری