نویسنده = میرحسن سید عامری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل بازدارندة مشارکت در فعالیت‌های ورزشی بیماران دیابتی شهر ارومیه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-69

نسیم فروغی فرد؛ میرحسن سید عامری


2. ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-77

بینا آذری؛ میرحسن سید عامری؛ مهرداد محرم زاده