نویسنده = ابراهیم علی دوست قهفرخی
تعداد مقالات: 10
1. شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 71-91

مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


2. بررسی نقش بار کاری بر بروز فرسودگی در بین روزنامه‌نگاران ورزشی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 169-180

علی صفرپور؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فرشته قاسمی


3. تعیین متغیرهای تبیین‌کنندۀ بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل بانسال

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-19

بهمن طیبی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


4. تأثیر مهارت‌های کارآفرینی مدیران بر جذب مشتریان باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهر تهران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 157-168

اکرم حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


5. شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-23

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


6. تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان (بخش ورزش)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-63

سیدحسین مرعشیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


8. بررسی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-75

ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نادیه ناظرفرد


9. تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 127-139

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


10. تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 79-88

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمیدرضا احمدی