نویسنده = احمد محمودی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین مدیریت زمان با تنش شغلی معلمان تربیت بدنی مشهد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-42

احمد محمودی؛ مهدی غفوری؛ ستاره اسحاقیان؛ فرزانه فاتح


2. استاندارد سازی پرسشنامه انگیزه گردشگران ورزشی پیست‎های اسکی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-164

احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ محمدحسن متقی شهری؛ حسن قامتی