نویسنده = محمد رضا کردی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر دو شدت تمرین تناوبی بر بیان ژن‌های MyoD و Pax7 عضلۀ نعلی رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-35

وحیده کیانمرز بناب؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه


3. تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 139-148

بابک هوشمند مقدم؛ سید رضا عطار زاده حسینی؛ محمد رضا کردی؛ تایماز دولو