نویسنده = محمدحسین رضوی
تعداد مقالات: 2
2. تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-73

حسن اسیوند؛ محمدحسین رضوی؛ آرام مرادی؛ عباس اسیوند