نویسنده = حسن اسدی
نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ گردشگری ورزشی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-42

مجید جاوید؛ حسن اسدی


تدوین الگوی سنجش سرمایه انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 9-22

محمدحسین قربانی؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ مهرزاد حمیدی


بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت های شغلی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 9-22

جلال کریمی؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی