نویسنده = مریم کوشکی جهرمی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر نوع مزاج و مکمل بی‌کربنات سدیم بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 157-170

محمد امین صفری؛ مریم کوشکی جهرمی؛ فرهاد خرمایی؛ علیرضا صالحی


2. نقش مزاج چهارگانه در میزان فعالیت‌بدنی پسران جوان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-125

محمدامین صفری؛ مریم کوشکی جهرمی؛ عبدالصالح زر


3. رابطه ی بین شاخص های آمادگی جسمانی با توانایی تکرار دوهای سرعتی در مردان فوتبالیست

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 101-112

رحمان زعیمی؛ مریم کوشکی جهرمی؛ محسن ثالثی