نویسنده = آرام مرادی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-73

حسن اسیوند؛ محمدحسین رضوی؛ آرام مرادی؛ عباس اسیوند


3. بررسی موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-20

سیدمحمدحسین رضوی؛ سیدنصرالله سجادی؛ آرام مرادی؛ نوید اسدی