نویسنده = ایوب اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط تنش کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-20

ایوب اسلامی؛ جعفر گنج خانلو؛ شهرام عبدی؛ محمد خبیری


2. بررسی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-75

ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نادیه ناظرفرد