نویسنده = محسن بهنام
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی مقالات علمی ـ پژوهشی مدیریت ورزشی در نشریات تخصصی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-55

سیدنصراله سجادی؛ زهرا هاشمی؛ محسن بهنام؛ حمیدرضا احمدی؛ حسین بخشنده


2. تأثیر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند در خدمات ورزشی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 113-127

مجید جلالی فراهانی؛ محسن بهنام


3. تأثیر اعتبار برند بر متغیرهای ادارک برند در محصولات ورزشی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-124

محسن بهنام؛ لیلا خرمی؛ نرگس فصیح