نویسنده = مهدی حاجی آبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-92

مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی کردشولی؛ مهدی حاجی آبادی