نویسنده = مهدی رسولی
توسعۀ مدل اندازه گیری تداعیات برند لیگ های ورزشی حرفه‌ای مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401

علی ناظمی؛ مهدی رسولی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان


برآورد مدل رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 9-23

حسین بخشنده؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی