نویسنده = هاشم کوزه چیان
توسعۀ مدل اندازه گیری تداعیات برند لیگ های ورزشی حرفه‌ای مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401

علی ناظمی؛ مهدی رسولی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان


شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مداوم سالمندان در فعالیت‌های بدنی اوقات فراغت

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-59

حسن قامتی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مرجان صفاری