نویسنده = اعظم شادی وند
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-128

اعظم شادی وند؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور