کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 2
1. راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-47

مهدی مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ سینا کلهر


2. تحلیل محتوای عناوین و موضوعات کتاب های تربیت بدنی و ورزش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 59-73

حمید قاسمی؛ سارا کشکر؛ رویا روشنی