کلیدواژه‌ها = انرژیهای تجدیدپذیر
مدیریت بهینه انرژی در اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر (مطالعه استان آذربایجان شرقی)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 161-176

سعید رسولی پره یوسفیان؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ افشین روشن میلانی