کلیدواژه‌ها = تمرین ورزشی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تمرین ورزشی تناوبی شدید بر سطوح سرمی و بیان ژن Tfam و PGC1α در هیپوکمپ رت‌های نر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-85

فیروز شرفی دهرحم؛ رحمان سوری؛ صادق عباسیان؛ مهسا رستگار مقدم منصوری


2. بهبود بیان سروتونین و عامل نروتروپیک مغزی پس از تمرینات تناوبی خیلی شدید در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-168

فاطمه غفاریان سرکندی؛ عباسعلی گائینی؛ حمید رجبی؛ ناهید ابوطالب؛ محمدرضا کردی