کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات- فن کیفیت خدمات
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران از دیدگاه مشتریان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-26

سارا بوژمهرانی؛ پیمان فخری؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز