کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل وضعیت آگاهی از مسئولیت‌های حقوقی در ورزش

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 41-57

مهدی طالب پور؛ کیانوش شجیع


3. شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 151-159

المیرا گوزل زاده؛ امیر دانا؛ مصطفی افشاری


4. بررسی عوامل بازدارندة مشارکت در فعالیت‌های ورزشی بیماران دیابتی شهر ارومیه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-69

نسیم فروغی فرد؛ میرحسن سید عامری


6. تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان (بخش ورزش)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-63

سیدحسین مرعشیان؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی