کلیدواژه‌ها = محتوا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 63-75

ایوب اسلامی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ نادیه ناظرفرد