کلیدواژه‌ها = انفارکتوس میوکارد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر دو شدت تمرین تناوبی بر بیان ژن‌های MyoD و Pax7 عضلۀ نعلی رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-35

وحیده کیانمرز بناب؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه


2. بهبود بیان سروتونین و عامل نروتروپیک مغزی پس از تمرینات تناوبی خیلی شدید در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-168

فاطمه غفاریان سرکندی؛ عباسعلی گائینی؛ حمید رجبی؛ ناهید ابوطالب؛ محمدرضا کردی