کلیدواژه‌ها = رضایت‌مندی
تعداد مقالات: 4
1. مدلسازی عوامل مؤثر بر تبلیغات دهان‌به‌دهان در مجموعه‌های ورزشی-تفریحی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 147-163

شهرام شفیعی؛ نوشین بنار؛ محمد مهدی شکری


2. ادراک کیفیت خدمات، رضایت‌مندی و تمایل به بازگشت گردشگران حاضر در یک رویداد ورزشی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 145-157

پروین شوشی نسب؛ جواد فسنقری؛ محمود ایزدی؛ علی بنسبردی


3. ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایت‌مندی از تجربۀ حسی و وفاداری مصرف‌کنندگان ورزشی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 145-156

محمد صیادفر؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمدرضا اسمعیلی