کلیدواژه‌ها = شاخص‌های هماتولوژیک خون
تعداد مقالات: 1
1. اثر مکمل یاری کربوهیدرات و آب خالص بر سطوح اینترلوکین 10، گلوکز و شاخص‌های هماتولوژیک فوتبالیست‌های مرد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 135-145

امیرحسین احمدی حکمتی کار؛ روح الله حق شناس؛ علی محمدصادقی پور