کلیدواژه‌ها = تمرینات استقامتی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر غلظت هورمون‌های پپتیدهای دهلیزی و مغزی دانشجویان پسر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-20

مهدی پیروز؛ یونس خادمی؛ سید علی حسینی؛ حیدر عبادی اصل