کلیدواژه‌ها = مدیران
بررسی وضعیت مدیریتی باشگاه های بدنسازی استان کردستان

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 45-57

هادی کاظمی؛ سعید صادقی بروجردی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رزگار محمدی