کلیدواژه‌ها = بیمۀ ورزشی
نقش توانمندی‌های علمی تخصصی مدیران و اعضای هیأت‌های ورزشی در وقوع حوادث ورزشی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 195-209

اصغر حقیقی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ یونس محمدزاده؛ اصغر نیک سرشت