کلیدواژه‌ها = تحریم
تعداد مقالات: 1
1. تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 75-88

مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ مریم رحمانی؛ فهیمه محمدحسن