کلیدواژه‌ها = دیابت نوع دو
تأثیر تمرین هوازی بر بیان ژن عامل هسته‌ای کبدی( HNF-4α )و مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی نوع 2

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 73-84

الهام یادگاری؛ عبدالعلی بنایی فر؛ محمد علی آذربایجانی؛ سجاد ارشدی