دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT ) بر متابولیسم برخی شاخص‌های پورین نوکلئوتید در مردان جودوکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

محسن اکبرپور؛ محدثه داودی؛ زهرا ثمری


2. تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1400

پریسا بصراوی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست


3. تاثیر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر محتوای کاسپاز 3 و بیان ژنی miR-30، miR-199a و miR-874 قلب موشهای در معرض آرسنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

ابوالفضل مجیدی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ میر علی رضا نورآذر؛ جبار بشیری؛ کریم آزالی علمداری


4. پاسخ متفاوت سطوح سرمی برخی از نروتروفین‌ها و انتقال‌دهنده‌های عصبی به ورزش‌های با مهارت باز و بسته در جودوکاران زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

سعیده کرمی فعلی؛ وحید ولی پور ده نو؛ زینب ابراهیمی