تاثیر دو نوع تمرین ورزشی بر عامل رشد و تمایز 11 و تنظیم توده عضلانی رت‌های سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، ابتدای آزاد راه خلیج فارس (تهران-قم)، روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

چکیده

فاکتور رشد و تمایز 11 (GDF11) پروتئینی با پتانسیل ضدپیری است که احتمال می‌رود در تنظیم رشد عضله اسکلتی ایفای نقش کند. با این وجود، اطلاعات کمی در مورد اثرپذیری آن از تمرینات ورزشی تا به امروز موجود است. لذا، در مطالعه حاضر با استفاده از 24 سر رت نر سالمند تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر مقادیر GDF11 بافت عضله درشت‌نئی قدامی بررسی شد. تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با مقاومت 55 تا 85 درصد ظرفیت حمل بیشینه، 3 جلسه در هفته) و تمرین هوازی از نوع شنا با مقاومتی معادل 3-6 درصد وزن بدن، 4 جلسه در هفته، جلسه‌ای 45 دقیقه بود. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت های بین گروهی استفاده شد (05/0>α). نتایج نشان داد تمرین مقاومتی و هوازی به ترتیب باعث افزایش 3/5 و 6/1 درصدی GDF11 عضلانی شد. همچنین، تمرین ورزشی مقاومتی و هوازی به ترتیب 5/9 و 4 درصد توده عضله درشت‌نئی قدامی را افزایش داد. با این وجود، میزان تغییرات به لحاظ آماری معنادار نبود (05/0<p). بر اساس نتایج مطالعه حاضر، بخصوص نتایج حاصل از تمرینات مقاومتی، نظر می رسد GDF11 می‌تواند در تنظیم مثبت توده عضلانی ناشی از فعالیت ورزشی در رت‌های سالمند ایفای نقش کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Two Exercise Training Methods on Growth and Differentiation Factor 11 (GDF11) and Muscle Mass Regulation in Older Rats

نویسندگان [English]

 • Elahe Darodi
 • Esmail Nasiri
 • Maryam Khalesi
Physical Education and Sport Sciences Department, Faculty of Humanities, Shahed University, Opposite to the Holly Shrine of Imam Khomeini, Persian Gulf Highway (Tehran-Qom), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract

Growth and differentiation factor 11 (GDF11) is a protein with anti-aging potential and may play a role in regulation of skeletal muscle mass. However, to date little is known about the effect of exercise training on it. Therefore, in this study, using 24 aged male Wistar rats, effect of an eight-week resistance and aerobic training on GDF11 levels in tibialis anterior (TA) muscle was investigated. The resistance training protocol included 10-15 reps of ladder climbing with a resistance (attached to their tail base) equal to 55-85% of their maximum carrying capacity, 3 sessions per week), and the aerobic training protocol included 30-45 minutes of swimming exercise with a weight equal to 3-6% of their body weight (attached to their tail), 4 sessions per week. One way analysis of variance was used to test the between group differences (α < 0.05). The result showed that resistance and aerobic training increased TA muscle levels of GDF11 by 5.3% and 1.6%, respectively. Moreover, resistance and aerobic exercise led to an increase of 9.5% and 4% in TA muscle mass, respectively. However, the amount of changes was not statistically significant in either case (p>0.05). Based on the findings of the present study, especially those of resistance training, it seems that GDF11 is involved in exercise training-induced upregulation of skeletal muscle mass in aged rats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • Aerobic training"
 • Aging"
 • , "
 • GDF11"
 • Resistance training"
 • ,"
 • Skeletal muscle"