دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-186 
4. تأثیر موسیقی تند بر پاسخ عملکرد بی‌هوازی ورزشکاران زن و مرد جوان

صفحه 47-57

رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد قره لو؛ بهزاد وفائی؛ اعظم رمضان خانی


9. بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم‌های فوتبال

صفحه 121-135

فاطمه احمدی؛ محمدرضا برومند؛ رحیم رمضانی نژاد