دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، خرداد 1401 
تاثیر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر محتوای کاسپاز 3 و بیان ژنی miR-30، miR-199a و miR-874 قلب موشهای در معرض آرسنیک

ابوالفضل مجیدی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ جبار بشیری؛ میر علی رضا نورآذر؛ کریم آزالی علمداری


اثر تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی ویسفاتین، مقاومت به انسولین، گلوکز و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در نوجوان چاق

محمد ابراهیم بهرام؛ رقیه افرونده؛ محمد جواد پوروقار؛ حامد قیامی تکلیمی؛ سهیلا همتی


تحلیل وضعیت هدفگذاری و تعریف ورزش در نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیون

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ سید عبدالحمید احمدی


ارتباط پلی مورفیسم ژن ACTN3 با عملکرد ورزشی پسران نوجوان

سعیده وکیلی اجارودی؛ معرفت Marefat؛ شهناز میرزائی؛ مژده خواجه لندی


مدیریت بهینه انرژی در اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر (مطالعه استان آذربایجان شرقی)

سعید رسولی پره یوسفیان؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ افشین روشن میلانی