دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، آبان 1395 
1. بررسی موانع پیش روی بلیت فروشی مکانیزه در لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 9-20

سیدمحمدحسین رضوی؛ سیدنصرالله سجادی؛ آرام مرادی؛ نوید اسدی


3. موانع حمایت ورزشی شرکت‌ها در استان خراسان شمالی

صفحه 29-40

علی اصغر یزدانی؛ سیدعماد حسینی؛ نوشین بنار؛ محمد ریحانی


7. ارتباط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال ایران

صفحه 79-92

مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی کردشولی؛ مهدی حاجی آبادی