دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1394 
1. عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران از دیدگاه مشتریان

صفحه 9-26

سارا بوژمهرانی؛ پیمان فخری؛ ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز


10. قدرت عضلانی زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان

صفحه 129-139

مهدیه آکوچکیان؛ محمدحسین علیزاده؛ نادر رهنما؛ بهاره محمودیه