نویسنده = علی اصغر رواسی
اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن‌هایSirt-1 و PGC-1α در بطن چپ رت‌های مبتلا به دیابت نوع2

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 141-151

سیده سمیه سمایی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ مریم دلفان


تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر بیان ژن های FNDC5و PGC1-α در رت های نر دیابتی

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 123-131

موسی خلفی؛ علی اصغر رواسی؛ رحمان سوری؛ محمد مرادی


پاسخ شاخص های خطر بیماری های قلبی – عروقی به 8 هفته برنامه تمرین هوازی در زنان چاق غیرفعال

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 23-33

علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی؛ جواد طلوعی آذر


تأثیر فعالیت استقامتی با حجم بالا در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر پاسخ مویرگ زایی در مردان غیرفعال

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 23-38

یعقوب مهری الوار؛ علی اصغر رواسی؛ فاطمه شب خیز؛ فهیمه عرفانی آداب؛ سجاد حسنوند