نویسنده = مجید جلالی فراهانی
طراحی مدل ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر تماشاگران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-21

رضا فرجی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای اخلاقی مربیان کشتی ایران

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 9-20

مجید خدایی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ حسن اسدی


تأثیر ارزش ویژة برند و هویت تیمی هواداران بر گسترش برند تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-21

علی بنسبردی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمود گودرزی


اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهضت داوطلبی در ورزش همگانی شهر تهران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-129

مجید جلالی فراهانی؛ محمد حیدری؛ مجید جاوید؛ فضائیل جاوید


تعیین متغیرهای تبیین‌کنندۀ بازاریابی داخلی در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل بانسال

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-19

بهمن طیبی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-23

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


شناسایی مهم‌ترین عوامل شکل‌دهندۀ جو ورزشگاه‌های فوتبال (با رویکرد بازاریابی)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-22

امین خطیبی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی


الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی کشور

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 85-99

امین رشیدلمیر؛ محمد خبیری؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی


تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 127-139

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 79-88

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمیدرضا احمدی