نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن والیبال ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-104

محمدعلی صاحبکاران؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نادر شوندی؛ منیژه صادقی؛ محمد ریحانی


2. رابطه بین عوامل نگه دارنده شغلی و رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی : آزمون نظریه هرزبرگ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 85-99

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ معصومه خسروی؛ معصومه پند