نویسنده = جواد طلوعی آذر
تعداد مقالات: 6
2. سازگاری آیریزین، فولستاتین و مایوستاتین سرمی به هشت هفته تمرین مقاومتی، هوازی و ترکیبی در مردان چاق

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 23-41

جلال شیرزاد؛ اصغر توفیقی؛ جواد طلوعی آذر؛ محمد حسن خادم انصاری


6. پاسخ شاخص های خطر بیماری های قلبی – عروقی به 8 هفته برنامه تمرین هوازی در زنان چاق غیرفعال

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 23-33

علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی؛ جواد طلوعی آذر