نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی فضای باز بر دانش و رفتار زیست‌محیطی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-102

محمد سالاری محمداباد؛ مهران آذریان سوسهاب؛ محمد مازیاری