نویسنده = امین دهقان قهفرخی
شناسایی عوامل و روابط تشکیل‌دهندۀ نظام فدراسیون‌های ورزشی ایران با رویکرد سیستمی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-23

امین دهقان قهفرخی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


شناسایی و اولویت بندی موانع اقتصادی و مدیریتی حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان زنجان

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 101-110

مرجان جسمانی؛ امین رشید لمیر؛ حسن قره خانی؛ امین دهقان قهفرخی


تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 139-155

امین رشید لمیر؛ امین دهقان قهفرخی؛ بهمن طیبی


طرد اجتماعی، بزهکاری جوانان و مشارکت ورزشی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 9-16

امین دهقان قهفرخی؛ امین رشیدلمیر


مقایسه کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی با استفاده از مدل SERVQUAL

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 9-22

الهام فسنقری؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی؛ امین دهقان قهفرخی