نویسنده = سیروس چوبینه
اثر یک دوره تمرین هوازی بر بیان ژن‌هایSirt-1 و PGC-1α در بطن چپ رت‌های مبتلا به دیابت نوع2

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 141-151

سیده سمیه سمایی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ مریم دلفان


تأثیر دو شدت تمرین تناوبی بر بیان ژن‌های MyoD و Pax7 عضلۀ نعلی رت‌های مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 25-35

وحیده کیانمرز بناب؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه


تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین‌های کوچک در برخی شاخص‌های وابسته به سلامت و طول تلومر مردان 35 تا 41 ساله

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-59

اکبر چمنی؛ عباسعلی گائینی؛ رضا نوری؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه


پاسخ‌ میوستاتین سرمی به یک وهله تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در پسران نابالغ ورزشکار

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 9-19

فاطمه شب خیز؛ سیروس چوبینه؛ امیر غفاریون اصفهانی؛ مرتضی یاری