نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ الگوی مناسب به‌منظور تحقق توزیع بهینۀ فضاهای ورزشی در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 9-24

سید نصرالله سجادی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی؛ آرام مرادی