نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 135-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ مژده صالحیان دهکردی