نویسنده = حبیب هنری
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صلح از طریق ورزش با استفاده از روش دلفی فازی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-52

محسن ابوفاضلی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش؛ حبیب هنری


طراحی و تبیین مدل عوامل سوق دهنده موثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400

کامبیز نیکنام؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ مهرداد محرم زاده


راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-47

مهدی مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ سینا کلهر


مطالعه عوامل موثر بر وفاداری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 35-49

محمدرسول خدادادی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری