نویسنده = رحمان سوری
تاثیر مصرف حاد مکمل آب چغندر قرمز بر عملکرد تکواندوکاران در یک مسابقه شبیه سازی شده تکواندو

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 67-77

حسین میرآفتابی؛ علی اکبرنژاد؛ رحمان سوری؛ عرفان برجیسیان


بررسی آثار تمرینات شنا بر سطوح FGF23، &Klotho، هایپرتروفی پاتولوژیک قلبی و عملکرد قلبی در رت‌های نر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 119-129

زهرا شهسواری؛ رحمان سوری؛ شهرام ربانی؛ سیروس چوبینه؛ سینا رخصتی


تأثیر موسیقی تند بر پاسخ عملکرد بی‌هوازی ورزشکاران زن و مرد جوان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-57

رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد قره لو؛ بهزاد وفائی؛ اعظم رمضان خانی


اثر تمرین ورزشی تناوبی شدید بر سطوح سرمی و بیان ژن Tfam و PGC1α در هیپوکمپ رت‌های نر

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 75-85

فیروز شرفی دهرحم؛ رحمان سوری؛ صادق عباسیان؛ مهسا رستگار مقدم منصوری


تاثیر تمرین ورزشی مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخصهای التهابی در مردان چاق کم‌تحرک

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 53-64

رحمان سوری؛ محمد دارابی؛ کیا رنجبر؛ اعظم رمضان خانی


تأثیر دو نوع شیوه مداخله (فعالیت هوازی و محدودیت کالریک) بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 113-124

اعظم رمضان خانی؛ رحمان سوری؛ علی اصغر رواسی؛ علی اکبرنژاد


تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر بیان ژن های FNDC5و PGC1-α در رت های نر دیابتی

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 123-131

موسی خلفی؛ علی اصغر رواسی؛ رحمان سوری؛ محمد مرادی


مقایسه ی تأثیر تمرینات هوازی و ترکیبی بر پاسخ آندوتلیالی در مردان سالمند

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 117-126

رحمان سوری؛ فرزانه حسان؛ علی اکبرنژاد