نویسنده = اعظم رمضان خانی
تأثیر موسیقی تند بر پاسخ عملکرد بی‌هوازی ورزشکاران زن و مرد جوان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-57

رحمان سوری؛ علی اکبرنژاد قره لو؛ بهزاد وفائی؛ اعظم رمضان خانی


تاثیر تمرین ورزشی مقاومتی بر سطوح اپلین و شاخصهای التهابی در مردان چاق کم‌تحرک

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 53-64

رحمان سوری؛ محمد دارابی؛ کیا رنجبر؛ اعظم رمضان خانی


تأثیر دو نوع شیوه مداخله (فعالیت هوازی و محدودیت کالریک) بر سطوح آیریزین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق کم تحرک

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 113-124

اعظم رمضان خانی؛ رحمان سوری؛ علی اصغر رواسی؛ علی اکبرنژاد