نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ایمنی و کارائی اماکن و تاسیسات ورزشی دانشگاه‌های استان یزد از دیدگاه دانشجویان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 141-154

فرشته کتبی؛ محمد حسین رضوی؛ حسین اکبرزاده؛ حسن نقی زاده