نویسنده = ������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-94

عبدالرسول سیدی فر؛ میرحسن سید عامری؛ فریبرز فتحی