نویسنده = محسن اسمعیلی
تدوین الگوی توسعه حرفه‌ای باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد بازاریابی ورزشی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 45-67

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ کریم زهره وندیان


تحریم و ورزش: تحلیل اثرگذاری تحریم بر ورزش ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 75-88

مصطفی افشاری؛ محسن اسمعیلی؛ مریم رحمانی؛ فهیمه محمدحسن


برآورد مدل رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 9-23

حسین بخشنده؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی